Psal se rok 1994, kdy jsme z popudu Zdeňka Hodka a jeho přítele Emanuela Königa vyrazili na náš první společný pěší výlet po Šumavě. Na tomto prvním výletě byli kromě již zmíněných dále ještě manželé Vlasta a Radka Boučkovi, Josef Kosohorský, Zdeňka Břízová, Dáša a Josef Kodymovi. Tehdy jsme se dohodli, že takto budeme vycházet za krásami Šumavy vždy jedenkrát měsíčně. A jak přibývalo našich výletů, přibývalo i jejich účastníků, a to nejen ze Strážova, ale později i z dalších okolních obcí a měst - Nýrska, Klatov, Běšin, Klenové atd. Prochodili jsme společně blízké okolí Strážova a často se vydáváme i do vzdálenějších míst české Šumavy i bavorského lesa. K cestám používáme kromě svých nohou i další dopravní prostředky, jako autobus (v prvních letech linkový, poté autobus SK Kovodružstva, zájezdové autobusy), vlak a výjimečně dokonce i loď. V naprosté většině výletů jsme měli štěstí na hezké počasí, ale co všichni považujeme za nejdůležitější ze všeho je mimořádně přátelský duch všech těchto našich výletů, ke kterému přispívají všichni jejich účastníci.