VÁNOCE V BAVORSKÉM LESE

SOBOTA 15. 12. 2018

odjezd autobusem: 
- 10.00 hod. z Klatov (Penny Market)
- 10.30 hod. z náměstí ve Strážově

Na programu je prohlídka sklárny Joska Bodenmais a návštěva úžasné lesní vánoční vesničky u obce Schweinhütt.

Výlet není náročný a je vhodný i pro děti.

Návrat domů okolo 19.00 hod.

Přihlášky přijímá J. Rousek - do naplnění autobusu.

Platba (150 - 200 Kč dle počtu přihlášených) bude vybírána v busu.

Vstupné v Německu cca 4 Eura.

 

Video Josefa Kodyma z Javorenska je zde.

 

Video Josefa Kodyma z Českého lesa je zde.

 
Video Josefa Kodyma z táboráku je zde.
 

Video Josefa Kodyma z vycházky do okolí Hlavňovice je zde.

 

Video Josefa Kodyma ze zahájení turistické sezóny je zde.

 

Plán výletů na rok 2018 je zde.

 
 

 

 

VIDEO JOSEFA KODYMA Z TÁBORÁKU JE ZD

 

Ten, kdo už šel na výlet se Strážováky,
ten, dobře ví, že příště by šel taky.
Ten, kdo už šel na výlet se Strážováky,
ví, i když prší, že nejsou mraky.
Ten, kdo se Strážováky poznal ze Šumavy alespoň kousíček,
ten dobře ví, že s nimi chodit je víc než krásný koníček.

Nejbližší akce:

15.12. - Vánoce v Bavorsku

Kde jsme byli:
17.11. - závěrečná vycházka
29.9. - Javorensko

21.7. - Český les
 

Nezapomeňte si prohlédnout:

Zahájení 2017 - zde

Netřeb - zde

Táborák - zde

Velký Javor - zde

Šumavské prameny - zde

Závěrečná 2017 - zde

 

„Miluji přírodu nade vše. Každý pohled do jejích dílen, do její neustálé, neúnavné práce naplňuje moje nitro těžko vylíčitelnou, svrchovanou rozkoší, které zplna užívám, mohu-li se s kým o ní sdělit."

Karel Klostermann